Honorowe Stypendium im. Leszka Kołakowskiego

Wyróżnienie młodych uczonych, niezależnie od narodowości, posiadających wybitny dorobek naukowy w zakresie historii idei i filozofii średniowiecznej i nowożytnej do 1939 r.

AKTUALNOŚCI

Trzeci konkurs o Honorowe Stypendium im. Leszka Kołakowskiego rozstrzygnięty

Stypendium im. Leszka Kołakowskiego wręczone

Cele

Wyróżnienie młodych uczonych, niezależnie od narodowości, posiadających wybitny dorobek naukowy w zakresie historii idei i filozofii średniowiecznej i nowożytnej do 1939 r.

Adresaci

Uczeni ze stopniem naukowym doktora posiadający wybitny oraz udokumentowany dorobek w dziedzinie historii idei i filozofii średniowiecznej i nowożytnej do 1939 r.

Oferta

Stypendium naukowe przyznawane jest co dwa lata. Wysokość stypendium wynosi nie więcej niż 100 000 zł.

Pobierz ulotkę 

Procedura

Konkurs jest prowadzony w trybie nominacji.

Procedura konkursowa podzielona jest na dwa etapy:

  • W pierwszym etapie kandydatów do Stypendium zgłaszają zaproszeni imiennie przez Kapitułę wybitni przedstawiciele nauki. Autonominacje nie będą rozpatrywane.
  • W drugim etapie Kapituła zaprasza nominowanych kandydatów do złożenia wniosku konkursowego obejmującego opis dorobku naukowego oraz plany badawcze na okres 12 miesięcy.

W celu uzyskania dodatkowych opinii o kandydacie Kapituła może powołać recenzentów.

Konkurs o Stypendium będzie organizowany raz na dwa lata.

W skład Kapituły wchodzą:

  • dr Dmitri Levitin z Uniwersytetu Oksfordzkiego;
  • prof. Steven Nadler z Uniwersytetu Wisconsin-Madison;
  • prof. Dominik Perler z Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie;
  • prof. Bogdan Szlachta z Uniwersytetu Jagiellońskiego;
  • dr Caterina Tarlazzi z Uniwersytetu Ca?Foscari w Wenecji;
  • prof. Catherine Wilson z City University of New York.

Kontakt

Laureaci

Pliki do pobrania