IDEE DLA POLSKI

Program dla osób prowadzących projekty finansowane przez Europejską Radę Nauki (ERC) w ramach ERC Starting Grant ? konkursów prowadzonych w 7 Programie Ramowym UE ? które zamierzają realizować te projekty w Polsce.

Cele

Zachęcenie młodych wybitnych uczonych z całego świata do wybierania Polski jako miejsca realizacji projektu badawczego zgłaszanego do konkursu ERC.

Adresaci

Laureaci konkursów ERC Starting Grants w 7 Programie Ramowym UE, którzy zdecydują się na realizację tego grantu w Polsce.

Oferta

3-letnie stypendium, którego wysokość i okres otrzymywania są uzależnione od charakteru i czasu realizacji projektu badawczego finansowanego z grantu ERC, a także od oceny dotychczasowych osiągnięć naukowych laureata. W 2014 roku maksymalna wysokość przyznawanych stypendiów będzie wynosić 9000 zł miesięcznie. Stypendium można otrzymać tylko raz.

Procedura

Stypendia przyznawane są na zasadach konkursowych. Podstawę oceny kandydata stanowią przede wszystkim: jego dorobek badawczy i/lub wdrożeniowy oraz wartość naukowa projektu, który był lub jest realizowany w ramach programu ERC Starting Grant.

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

Prosimy o bezpośredni kontakt z koordynatorem programu.

Dodatkowe Informacje

Stypendia przyznawane są na zasadach konkursowych. Podstawę oceny kandydata stanowią przede wszystkim: jego dorobek badawczy i/lub wdrożeniowy oraz wartość naukowa projektu, który był lub jest realizowany w ramach programu ERC Starting Grant.

Laureaci

Pliki do pobrania