IMMUNO

Wsparcie badań w dziedzinie immunologii

Program IMMUNO – 1998 rok

Cele

Wsparcie badań w dziedzinie immunologii było celem konkursu, ogłoszonego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w końcu 1998 r.

Adresaci

Konkurs adresowany był do zespołów zajmujących się badaniami mechanizmów odporności typu komórkowego, umożliwiającymi poznanie istoty procesów odpornościowych u ludzi i zwierząt, zarówno w stanie zdrowia, jak i choroby.

Oferta

Do realizacji wybrano 33 wnioski; łączna wartość przyznanych subwencji to blisko 5 mln zł. W gronie laureatów znalazły się zespoły z 11 akademii medycznych, z 8 jednostek PAN i z 9 uniwersytetów. W przekroju regionalnym najwięcej subwencji otrzymały ośrodki: warszawski – 14, łódzki – 5, poznański – 4, wrocławski, krakowski i gdański – po 3.

-->

Procedura

Zainteresowanie konkursem było bardzo duże. Napłynęło aż 108 wniosków od zespołów badawczych z całej Polski, na łączną kwotę ok. 28 mln zł. Konkurs rozstrzygnięto w maju 1999 r. W rezultacie procedury konkursowej wybrano do realizacji 33 wnioski (chociaż nie zawsze w całości).

Laureaci