INCOME

Współfinansowanie innowacyjnych przedsięwzięć technologicznych o charakterze rynkowym, realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Program INCOME – 1995-1999 r. Zebrane doświadczenia zostały wykorzystane w programie o nazwie TECHNO, który był realizowany w 2000 r.

Cele

Długofalowym celem programu INCOME, ustanowionego w 1995 r., było inspirowanie środowisk naukowo-technicznych do wprowadzania polskiej myśli technicznej do gospodarki, a instytucji finansowych – do podejmowania ryzyka inwestowania w sektorze zaawansowanych technologii.

Bezpośrednim celem programu było współfinansowanie innowacyjnych przedsięwzięć technologicznych o charakterze rynkowym, realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Jego realizacja opierała się na współpracy z Polskim Bankiem Rozwoju S.A. (a następnie BRE) w zakresie analizy i zarządzania projektami inwestycyjnymi oraz na wykorzystaniu sieci akredytowanych przy FNP Centrów Transferu Technologii (CTT) w celu pozyskiwania projektów. Centra te zajmowały się akwizycją, selekcją i przygotowaniem biznesowej dokumentacji przedsięwzięć innowacyjnych, które następnie przedstawiane były do współfinansowania na zasadach rynkowych przez Fundację i Polski Bank Rozwoju S.A. replica rolex submariner

Procedura

Akredytacja Centrów Transferu Technologii odbywała są w drodze konkursu ogłaszanego przez Fundację co roku w listopadzie, a otwartego dla wszystkich zainteresowanych jednostek. Akredytacja udzielana była na okres jednego roku, z możliwością jej przedłużenia.

Dodatkowe Informacje

Jako pierwsze akredytowano przy Fundacji: Centrum Transferu Technologii przy Fundacji „Inkubator” w Łodzi oraz Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości przy Politechnice Warszawskiej. O akredytację na rok 1997 ubiegało się 11 centrów. Otrzymały ją: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii przy Politechnice Wrocławskiej, Centrum Transferu Technologii przy Agencji Rozwoju Regionalnego MARR w Mielcu, Centrum Transferu Technologii w Gdańsku i – po raz drugi – Centrum Transferu Technologii przy Fundacji „Inkubator” w Łodzi.
W konkursie na akredytację CTT na rok 1998 udział wzięło 10 instytucji, spośród których wybrano dwa ośrodki: Centrum Transferu Technologii przy Fundacji PROGRESS & BUSINESS w Krakowie oraz Centrum Transferu Technologii przy Ośrodku Badawczo- Rozwojowym Obrabiarek i Urządzeń Specjalnych w Poznaniu. Przedłużono także współpracę z czterema centrami akredytowanymi w poprzednim roku. W 1999 roku w programie INCOME zaangażowanych było 6 Centrów Transferu Technologii, które działały już w poprzednim roku i otrzymały przedłużenie akredytacji FNP na 1999 rok.

Dwuletnie doświadczenia w realizacji programu INCOME, oraz pojawiające się problemy związane z interpretacją prawa podatkowego, skłoniły Fundacje do zmodyfikowania zakresu stosowanych w tym celu instrumentów i ograniczenia zakresu działania do stadium przedkomercyjnego.

W ramach ogłoszonego konkursu w 1999 r. przyznano cztery subwencje na przygotowanie następujących technicznych projektów innowacyjnych:

  • „Kolagenowy substytut opony twardej mózgu i rdzenia kręgowego oraz innych tkanek” – autorstwa dr Krystyny Pietruchy z Politechniki Łódzkiej,
  • „Wykonanie prototypowych mechanizmów wielozadaniowego systemu połowowego dla małych statków rybackich i jego badania warsztatowe” – autorstwa prof. Józefa Krępy z Politechniki Gdańskiej,
  • „Modyfikacja ogniwa cynkowo-manganowego poprzez zastosowanie nowego układu elektrodowego” autorstwa prof. dr hab. Andrzeja Czerwińskiego z Uniwersytetu Warszawskiego,
  • „Wykonanie niezbędnych prób naziemnych oraz badań w locie dla kompozytowego motoszybowca J6 Fregata” autorstwa dr inż. Romana Świtkiewicza z Politechniki Warszawskiej.

Program INCOME zamknięty został ostatecznie 31 grudnia 1999 r., natomiast doświadczenia zebrane podczas pięciu lat jego realizacji wykorzystano przy opracowywaniu założeń nowego programu Fundacji o nazwie TECHNO, który był realizowany w 2000 r