KOLUMB – granty wspomagające

Granty wspomagające dla laureatów programu KOLUMB (do edycji 2009) wracających do kraju po zakończeniu stażu zagranicznego

Cele

Program Granty wspomagające jest dodatkową ofertą dla laureatów programu KOLUMB (laureaci do edycji 2009 włącznie). Grant taki ma ułatwić młodym uczonym pełne wykorzystanie zdobytej dzięki stypendium wiedzy i umiejętności podczas dalszej pracy naukowej w polskiej placówce badawczej.

Adresaci

Laureaci programu KOLUMB, którzy zakończyli realizację stypendium i wrócili do kraju.

Oferta

Wysokość grantu powrotowego to obecnie 40 tys. zł.

Wniosek

Wzór wniosku programu KOLUMB – granty wspomagające

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

Na bieżąco (laureaci KOLUMB do edycji 2009)

Kontakt

Pliki do pobrania