MAPA NAUKI

Badania nad stanem nauki w Polsce

Fundacja realizowała projekt MAPA NAUKI w latach 2006-2008.

Cele

Pragnąc w swych działaniach na rzecz nauki w coraz większym stopniu opierać się na wiarygodnych analizach i zweryfikowanych danych dotyczących najistotniejszych potrzeb środowisk naukowych, Fundacja zamierza inicjować, na szerszą niż dotychczas skalę badania nad stanem nauki w Polsce.

Ich podstawowym celem jest analiza dzisiejszej migracji młodego pokolenia badaczy (jej skali, częstotliwości, dynamiki, kierunków, przyczyn, skutków, etc.).