SKILLS – Mentoring FNP

Uwaga: Fundacja nie przewiduje dalszych naborów do programu.

Cele

Celem programu jest umożliwienie jego uczestnikom (młodym naukowcom pracującym w Polsce) nawiązania kontaktów i współpracy mentoringowej z doświadczonymi uczonymi o uznanym dorobku naukowym. Program wspiera pracę w parach mentor-mentorowany tzw. one-to-one mentoring.

Adresaci

Mentorowanym może zostać osoba ze stopniem naukowym doktora, pracująca w polskiej jednostce naukowej lub będąca absolwentem studiów doktoranckich, o ile od nadania stopnia doktora nie upłynęło 12 miesięcy.

Mentorem może zostać wskazana przez mentorowanego osoba, uznana w międzynarodowym środowisku naukowym.

Oferta

Naukowcom zakwalifikowanym do programu zapewniamy dofinansowanie do 4 krótkich spotkań mentora i mentorowanego. Fundacja zakupi bądź zrefunduje bilet na przejazd oraz w ramach ryczałtu sfinansuje koszty noclegu, wyżywienia i transportu lokalnego poniesione na miejscu.

Formuła mentoringu ma charakter otwarty. Kluczowe dla zawiązania efektywnej relacji mentoringu jest ustalenie, jakie role przyjmą partnerzy i jakie są ich oczekiwania. W programie mentoringu oferowanym przez Fundację doprecyzowanie formuły mentoringu satysfakcjonującej obie strony relacji leży całkowicie w gestii mentora i mentorowanego.

Podstawą relacji mentoringowej jest plan współpracy opracowany wspólnie przez mentora i mentorowanego. Plan musi obejmować okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Procedura

Kwalifikacja do programu odbywa się 4 razy do roku.

Aby wziąć udział w procesie kwalifikacji do programu należy:

 • Zapoznać się z dokumentem Czym jest mentoring?” w dziale Pliki do pobrania.
 • Zalogować się na stronie http://szkolenia.fnp.org.pl
  Prosimy o zapamiętanie lub zapisanie loginu i hasła do założonego przez siebie profilu, ponieważ będą Państwo z nich korzystali po zakwalifikowaniu się do programu oraz przy udziale w innych inicjatywacj w projekcie SKILLS. Osoby, które wcześniej zarejestrowały się w bazie projektu SKILLS, korzystają ze swojego dotychczasowego profilu.
 • Uzupełnić wszystkie dane w zakładce „Dane uczestnika”. Jeśli strona z danymi osobowymi będzie niekompletna, przejście do dalszych etapów rejestracji będzie niemożliwe.
 • W zakładce „Rekrutacja” wejść do „Rekrutacja Mentoring”, podać wymienione informacje, dołączyć wymagane załączniki oraz zapisać się do udziału w Mentoringu FNP klikając przycisk „Zapisz do Mentoringu”).
  Dokładne instrukcje wypełnienia formularza znajdują się pod przyciskiem ?Pomoc? po prawej stronie.
 • Po potwierdzeniu rejestracji w bazie przyciskiem ?Zapisz do Mentoringu? kandydat zostanie automatycznie wylogowany.
  Jeśli to nie nastąpi, to może to oznaczać, że któreś z danych są niepoprawne. W tej sytuacji należy przejrzeć stronę formularza w poszukiwaniu komunikatów o błędzie.

 

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

Fundacja nie przewiduje dalszych naborów do programu.

Kontakt

Dodatkowe Informacje

stopka 3 loga_POL_kolor_podpis

Laureaci

Pliki do pobrania

Pliki archiwalne do pobrania