MONOGRAFIE – Adiustacje

Finansowanie korekty językowej dla autorów monografii naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych przygotowanych do wydania w jednym z języków kongresowych.

Cele

Współfinansowanie wydania wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Adresaci

Prace na konkurs może zgłaszać autor monografii naukowej z zakresu nauk humanistycznych i społecznych przygotowanej do wydania w jednym z języków kongresowych, mający afiliację polskiej jednostki naukowej. Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie ani prace licencjackie.

Oferta

Laureaci konkursu otrzymują subwencję na sfinansowanie adiustacji językowej. Subwencja przeznaczona jest tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów tej adiustacji nie może być wykorzystana na pokrycie kosztów innych prac redakcyjnych bądź wydawniczych.

Procedura

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  •  wysłać skan podpisanego, wygenerowanego z bazy formularza wniosku na adres mailowy koordynatorki konkursu Anny Jamki: jamka@fnp.org.pl bądź wysłać podpisany formularz zwykłą pocztą na adres Fundacji.

W przypadku składania dysertacji doktorskich uprzejmie prosimy nie przysyłać pracy w takiej formie, w jakiej była ona przygotowana w ramach przewodu doktorskiego, ale złożyć do konkursu dopracowaną książkę, jak najbliższą kształtu przyszłej publikacji. Recenzje dysertacji doktorskiej nie są brane pod uwagę w postępowaniu konkursowym, prosimy o niezałączanie ich do wniosku.

Maksymalna objętość prac to 25 arkuszy wydawniczych (1 arkusz = 40 tys. znaków).

Konkurs odbywa się w trybie ciągłym. Zgłoszone wnioski rozpatruje Rada Wydawnicza na odbywających się mniej więcej co dwa miesiące posiedzeniach. Czas oczekiwania na decyzję to ok. 4-6 miesięcy.

Rolę jury konkursu pełni Rada Wydawnicza powoływana na czteroletnie kadencje przez Zarząd Fundacji spośród osób cieszących się autorytetem w środowisku naukowym.

W skład Rady obecnej kadencji wchodzą:

  • Andrzej Pieńkos (przewodniczący)
  • Mirosława Grabowska
  • Edmund Kizik
  • Joanna Odrowąż-Sypniewska
  • Paweł Zajas

 

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

Konkurs jest realizowany w trybie ciągłym.

Kontakt

Dodatkowe Informacje

Prace nadsyłane na konkurs powinny charakteryzować się:

  • wysokim poziomem naukowym,
  • odkrywczością założeń i wagą wyników, oryginalnością ujęcia,
  • integralnością tematyki i formy,
  • interesującym ujęciem tematu i dostępnością nie tylko dla wąskiego grona specjalistów.

Pliki do pobrania