Polsko-Niemiecka Nagroda COPERNICUS

Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa „Nicolaus Copernicus” (Nagroda Copernicus) jest przyznawana przez Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) za wybitne osiągnięcia naukowe będące owocem współpracy niemiecko-polskiej w dowolnej dziedzinie nauki, w tym o obszarze nauk humanistycznych i społecznych.

AKTUALNOŚCI

Cele

Wyróżnienie najbardziej aktywnych uczestniczek i uczestników polsko-niemieckiej współpracy naukowej, którzy mogą wykazać się wybitnym dorobkiem badawczym będącym rezultatem tej współpracy.

Adresaci

Kandydatkami i kandydatami mogą być uczone i uczeni, którzy mają co najmniej stopień naukowy doktora, są zatrudnieni w państwowej uczelni i/lub w jednostce naukowej w Niemczech lub w podmiocie należącym do systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Warunkiem udziału w konkursie jest także aktualny udział w projekcie badawczym.

Szczególnie zachęcamy do nominowania kobiet.

Od kandydatek i kandydatów oczekuje się, by mieli szczególne zasługi dla współpracy polsko-niemieckiej, łącząc w sposób komplementarny różne doświadczenia, wiedzę i zasoby w celu wspólnego rozwiązywania problemów badawczych. Wyniki takiej współpracy powinny mieć istotne znaczenie dla danego środowiska badawczego oraz charakteryzować się potencjałem otwierania nowych perspektyw w danej dziedzinie badań lub też poza nią.

Oferta

Nagroda przyznawana jest co dwa lata w drodze konkursu parze uczonych. Konkurs jest skierowany do reprezentantek i reprezentantów wszystkich dziedzin nauki, w tym nauk humanistycznych i społecznych.

Wysokość nagrody wynosi 200 000 euro (100 000 euro dla każdego z dwóch laureatów). Laureat z Polski otrzymuje:

 • 20 000 euro nagrody imiennej
 • 80 000 euro jako część subwencyjna nagrody

Procedura

Do zgłaszania kandydatek i kandydatów uprawnieni są uczeni posiadający stopień naukowy doktora zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej. Autonominacje będą rozpatrywane.

Nominacje powinny być składane w języku angielskim, zgodnie z instrukcjami publikowanymi na stronach DFG i FNP.

Laureatów nagrody wybiera Jury powołane wspólnie przez DFG i FNP. Jury nagrody składa się z ośmiu kadencyjnych członków Jury oraz członków stowarzyszonych Jury.

Członkowie Jury:

 • Prof. Ewa Dąbrowska, Department of English and American Studies, Friedrich Alexander University of Erlangen-Nuremberg
 • Prof. Immo Fritsche, Institut für Psychologie, Universität Leipzig
 • Prof. Agnieszka Halemba, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 • Prof. Paweł Idziak, Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej, Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. Dominika Nowis, Laboratorium Medycyny Doświadczalnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Prof. Marek Samoć, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
 • Prof. Justyna Wolinska, Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries, Berlin
 • Prof. Ursula Wurstbauer, Institute of Physics, University of Münster

W celu zapewnienia miarodajnej oceny nominacji odpowiednio do zakresu różnych dziedzin nauki, w tym nauk humanistycznych i społecznych, DFG i FNP mogą wspólnie powołać do dwóch dodatkowych członków stowarzyszonych Jury.

COPERNICUS 2024_Instrukcja składania nominacji

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

Termin zgłaszania kandydatów upłynął w dniu 12 lipca 2023 r.

Terminy kolejnych naborów

Nagroda przyznawana jest co dwa lata. Następny nabór zostanie ogłoszony w połowie 2025 r.

Kontakt

Dodatkowe Informacje

Nagroda jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft.

 • Pierwszy konkurs odbył się w 2006 roku a ceremonia wręczenia Nagrody COPERNICUS została zorganizowana 2 maja 2006 w Max Liebermann Haus w Berlinie.
 • Druga edycja konkursu odbyła się w 2008 roku. Ceremonia wręczenia odbyła się 14 maja 2008 r. w Starej Pomarańczarni (Łazienki Królewskie w Warszawie)
 • Trzecia edycja konkursu została rozstrzygnięta w 2010 roku. Wręczenie nagrody odbyło się 10 maja 2010 roku w Berlinie, w sali im. Leibniza Berlińsko-Brandenburskiej Akademii Nauk.
 • Czwarta edycja konkursu została rozstrzygnięta w 2012 roku. Wręczenie nagrody odbyło się 17 września 2012 roku w Warszawie, w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich.
 • Piątą edycję konkursu rozstrzygnięto w 2014 roku. Uroczystość wręczenia nagrody miała miejsce 10 września w Sali im. Leibniza Berlińsko-Brandenburskiej Akademii Nauk.
 • Szóstą edycję konkursu rozstrzygnięto w 2016 roku. Uroczystość wręczenia nagrody miała miejsce 7 czerwca 2016 r. w Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie.
 • Siódmą edycję konkursu rozstrzygnięto w 2018 roku. Uroczystość wręczenia nagrody miała miejsce 25 października 2018 r. w berlińskim Muzeum Historii Medycyny Charité.
 • Ósma edycja konkursu została rozstrzygnięta w 2020 roku. Uroczystość wręczenia nagrody, z uwagi na sytuację epidemiczną, została połaczona z uroczystością wręczania nagrody dziewiątej edycji w 2022 r.
 • Dziewiątą edycję konkursu rozstrzygnięto w 2022 roku. Uroczystość wręczenia nagród ósmej i dziewiątej edycji miała miejsce 9 czerwca 2022 r. w Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Laureaci

Pliki do pobrania

Pliki archiwalne do pobrania