Polsko-Niemiecka Nagroda COPERNICUS

Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa „Nicolaus Copernicus” (Nagroda Copernicus) jest przyznawana przez Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) w uznaniu za wybitne osiągnięcia naukowe będące owocem współpracy niemiecko-polskiej.

AKTUALNOŚCI

Nagroda COPERNICUS wręczona

Nagroda Copernicus 2020 przyznana

Cele

Wyróżnienie najbardziej aktywnych uczestników polsko-niemieckiej współpracy naukowej, którzy mogą wykazać się wybitnym dorobkiem badawczym będącym rezultatem tej współpracy.

Adresaci

Kandydatami mogą być uczeni, którzy mają co najmniej stopień naukowy doktora, pracują w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej. Ponadto, uczeni ci powinni być liderami zespołów badawczych. Kandydaci nie powinni zajmować stanowisk kierowniczych mogących utrudniać im prowadzenie działalności badawczej.

Od kandydatów oczekuje się, by mieli szczególne zasługi dla współpracy niemiecko-polskiej, łącząc w sposób komplementarny różne doświadczenia, wiedzę i zasoby w celu wspólnego rozwiązywania problemów badawczych. Wyniki takiej współpracy powinny mieć potencjał, aby otwierać nowe perspektywy w swoich dziedzinach badawczych lub innych domenach nauki oraz wnosić wyjątkowy wkład w rozwój obu narodów.

Oferta

Nagroda przyznawana jest co dwa lata w drodze konkursu parze uczonych, niezależnie od uprawianej przez nich dziedziny nauki.

Wysokość nagrody wynosi 200 000 euro (100 000 euro dla każdego z dwóch laureatów). Laureat z Polski otrzymuje:

  • 20 000 euro nagrody imiennej
  • 80 000 euro jako część subwencyjna nagrody

Procedura

Do zgłaszania kandydatów uprawnieni są uczeni posiadający stopień naukowy doktora zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej. Autonominacje będą rozpatrywane.

Nominacje powinny być składane w języku angielskim, zgodnie z instrukcjami publikowanymi na stronach DFG i FNP.

Laureatów nagrody wybiera Jury powołane wspólnie przez DFG i FNP. Jury nagrody składa się z członków stałych Jury oraz członków stowarzyszonych Jury.

Dla zapewnienia odpowiednich kwalifikacji eksperckich Jury, DFG i FNP mogą powołać do czterech dodatkowych członków stowarzyszonych Jury, zależnie od dziedzin nauki reprezentowanych przez kandydatów w danej edycji konkursu.

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI UPŁYWA

Termin zgłaszania kandydatów upłynął w dniu 9 lipca 2019 r.

Terminy kolejnych naborów

Nagroda przyznawana jest co dwa lata. Następny nabór zostanie ogłoszony w połowie 2021 r.

Kontakt

Dodatkowe Informacje

Nagroda jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft.

  • Pierwszy konkurs odbył się w 2006 roku a ceremonia wręczenia Nagrody COPERNICUS została zorganizowana 2 maja 2006 w Max Liebermann Haus w Berlinie.
  • Druga edycja konkursu odbyła się w 2008 roku. Ceremonia wręczenia odbyła się 14 maja 2008 r. w Starej Pomarańczarni (Łazienki Królewskie w Warszawie)
  • Trzecia edycja konkursu została rozstrzygnięta w 2010 roku. Wręczenie nagrody odbyło się 10 maja 2010 roku w Berlinie, w sali im. Leibniza Berlińsko-Brandenburskiej Akademii Nauk.
  • Czwarta edycja konkursu została rozstrzygnięta w 2012 roku. Wręczenie nagrody odbyło się 17 września 2012 roku w Warszawie, w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich.
  • Piątą edycję konkursu rozstrzygnięto w 2014 roku. Uroczystość wręczenia nagrody miała miejsce 10 września w Sali im. Leibniza Berlińsko-Brandenburskiej Akademii Nauk.
  • Szóstą edycję konkursu rozstrzygnięto w 2016 roku. Uroczystość wręczenia nagrody miała miejsce 7 czerwca 2016 r. w Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie.
  • Siódmą edycję konkursu rozstrzygnięto w 2018 roku. Uroczystość wręczenia nagrody miała miejsce 25 października 2018 r. w berlińskim Muzeum Historii Medycyny Charité.

Laureaci

Pliki do pobrania