Polsko-Niemiecka Nagroda COPERNICUS

Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa „Nicolaus Copernicus” (Nagroda Copernicus) jest przyznawana przez Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) za wybitne osiągnięcia naukowe będące owocem współpracy niemiecko-polskiej w dowolnej dziedzinie nauki, w tym o obszarze nauk humanistycznych i społecznych.

AKTUALNOŚCI

Uroczystość wręczenia Nagrody Naukowej Copernicus – 9 czerwca 2022 r.

Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa Copernicus 2022 przyznana 

Cele

Wyróżnienie najbardziej aktywnych uczestniczek i uczestników polsko-niemieckiej współpracy naukowej, którzy mogą wykazać się wybitnym dorobkiem badawczym będącym rezultatem tej współpracy.

Adresaci

Kandydatkami i kandydatami mogą być uczone i uczeni, którzy mają co najmniej stopień naukowy doktora, są zatrudnieni w państwowej uczelni i/lub w jednostce naukowej w Niemczech lub w podmiocie należącym do systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, kierują zespołem badawczym w polskiej lub niemieckiej instytucji naukowej. Warunkiem udziału w konkursie jest także aktualny udział w projekcie badawczym.

Szczególnie zachęcamy do nominowania kobiet.

Od kandydatek i kandydatów oczekuje się, by mieli szczególne zasługi dla współpracy polsko-niemieckiej, łącząc w sposób komplementarny różne doświadczenia, wiedzę i zasoby w celu wspólnego rozwiązywania problemów badawczych. Wyniki takiej współpracy powinny mieć potencjał, aby otwierać nowe perspektywy w danych dziedzinach badawczych lub innych domenach nauki lub życia społecznego.

Oferta

Nagroda przyznawana jest co dwa lata w drodze konkursu parze uczonych. Konkurs jest skierowany do reprezentantek i reprezentantów wszystkich dziedzin nauki, w tym nauk humanistycznych i społecznych.

Wysokość nagrody wynosi 200 000 euro (100 000 euro dla każdego z dwóch laureatów). Laureat z Polski otrzymuje:

 • 20 000 euro nagrody imiennej
 • 80 000 euro jako część subwencyjna nagrody

Procedura

Do zgłaszania kandydatek i kandydatów uprawnieni są uczeni posiadający stopień naukowy doktora zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej. Autonominacje będą rozpatrywane.

Nominacje powinny być składane w języku angielskim, zgodnie z instrukcjami publikowanymi na stronach DFG i FNP.

Laureatów nagrody wybiera Jury powołane wspólnie przez DFG i FNP. Jury nagrody składa się z sześciu członków stałych Jury oraz członków stowarzyszonych Jury.

W skład stałych członków Jury wchodzą:

 • Prof. Immo Fritsche [Institut für Psychologie, Universität Leipzig]
 • Prof. Agnieszka Halemba [Ośrodek Etnologii i Antropologii Współczesności, Instytut Archeologii i Etnologii PAN]
 • Prof. Paweł Idziak [Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie]
 • Prof. Marek Samoć [Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska]
 • Prof. Justyna Wolinska [Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries, Berlin]
 • Prof. Ursula Wurstbauer [Institute of Physics, University of Münster]

W celu zapewnienia miarodajnej oceny nominacji odpowiednio do zakresu różnych dziedzin nauki, w tym nauk humanistycznych i społecznych, DFG i FNP mogą wspólnie powołać do czterech dodatkowych członków stowarzyszonych Jury.

COPERNICUS 2022_Instrukcja_składania nominacji

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 20 lipca 2021 r.

Terminy kolejnych naborów

Nagroda przyznawana jest co dwa lata. Następny nabór zostanie ogłoszony w połowie 2023 r.

Kontakt

Dodatkowe Informacje

Nagroda jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft.

 • Pierwszy konkurs odbył się w 2006 roku a ceremonia wręczenia Nagrody COPERNICUS została zorganizowana 2 maja 2006 w Max Liebermann Haus w Berlinie.
 • Druga edycja konkursu odbyła się w 2008 roku. Ceremonia wręczenia odbyła się 14 maja 2008 r. w Starej Pomarańczarni (Łazienki Królewskie w Warszawie)
 • Trzecia edycja konkursu została rozstrzygnięta w 2010 roku. Wręczenie nagrody odbyło się 10 maja 2010 roku w Berlinie, w sali im. Leibniza Berlińsko-Brandenburskiej Akademii Nauk.
 • Czwarta edycja konkursu została rozstrzygnięta w 2012 roku. Wręczenie nagrody odbyło się 17 września 2012 roku w Warszawie, w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich.
 • Piątą edycję konkursu rozstrzygnięto w 2014 roku. Uroczystość wręczenia nagrody miała miejsce 10 września w Sali im. Leibniza Berlińsko-Brandenburskiej Akademii Nauk.
 • Szóstą edycję konkursu rozstrzygnięto w 2016 roku. Uroczystość wręczenia nagrody miała miejsce 7 czerwca 2016 r. w Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie.
 • Siódmą edycję konkursu rozstrzygnięto w 2018 roku. Uroczystość wręczenia nagrody miała miejsce 25 października 2018 r. w berlińskim Muzeum Historii Medycyny Charité.
 • Ósma edycja konkursu została rozstrzygnięta w 2020 roku. Uroczystość wręczenia nagrody, z uwagi na sytuację epidemiczną, odbędzie się w 2022 r.

Laureaci

Pliki do pobrania