Nagroda FNP

Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej otrzymują wybitni uczeni za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata. Przedmiotem Nagrody mogą być ściśle zdefiniowane i potwierdzone osiągnięcia naukowe, które w ostatnim okresie otworzyły nowe perspektywy badawcze.

Adresaci

Uczeni, których dokonanie zostało wykonane w Polsce lub uczeni pracujący poza granicami Polski, pod warunkiem, że dokonali odkrycia naukowego potwierdzonego publikacjami afiliowanymi w polskiej jednostce. Do konkursu mogą zostać zgłoszeni także uczeni, których dokonanie dotyczyło problematyki polskiej.

Procedura

Od 2011 r. Nagroda przyznawana jest w czterech obszarach:

  • nauki o życiu i o Ziemi,
  • nauki chemiczne i o materiałach,
  • nauki matematyczno-fizyczne i inżynierskie,
  • nauki humanistyczne i społeczne.

Nagrodę przyznaje Rada Fundacji.

Procedura konkursowa podzielona jest na dwa etapy:

  • W pierwszym etapie kandydatów do Nagrody zgłaszają zaproszeni imiennie przez Zarząd i Radę Fundacji wybitni przedstawiciele nauki. Wniosek zgłoszeniowy – podpisany imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy – musi wyraźnie określać istotę i znaczenie osiągnięcia zgłaszanego do Nagrody oraz obszar, do którego należy go zakwalifikować.
  • W drugim etapie procedury konkursowej Zarząd i Rada Fundacji wyznaczają ekspertów, którzy oceniają wnioski merytorycznie (ze względu na jakość, oryginalność i wagę osiągnięć naukowych kandydata w danej dziedzinie) oraz niezależnych recenzentów, którzy dokonują oceny porównawczej osiągnięć kandydatów (w ramach każdego z czterech obszarów nauki). Rolę ekspertów i recenzentów pełnią wybitni uczeni, specjaliści w danych obszarach i dyscyplinach. W oparciu o ich opinie Rada Fundacji podejmuje decyzję o wyborze laureatów Nagrody.

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

Nominacje mogą składać tylko zaproszeni imiennie przez Zarząd i Radę Fundacji wybitni przedstawiciele nauki. Autonominacje nie są rozpatrywane.

Kontakt

Dodatkowe Informacje

Wysokość Nagrody wynosi 200 000 zł brutto.

Pobierz: wywiady z laureatami Nagrody FNP 2023

Pobierz: wywiady z laureatami Nagrody FNP 2022

Pobierz: wywiady z laureatami Nagrody FNP 2021

Pobierz: wywiady z laureatami Nagrody FNP 2020

Pobierz: wywiady z laureatami Nagrody FNP 2019

Pobierz: wywiady z laureatami Nagrody FNP 2018

Pobierz: wywiady z laureatami Nagrody FNP 2017

Pobierz: eseje laureatów Nagrody FNP 2016

 

Laureaci

Pliki do pobrania