NESTOR

Stypendia dla emerytowanych uczonych

Program NESTOR był realizowany w latach 2003-2007

 

Cele

Wspieranie pobytów doświadczonych uczonych w rozwijających się ośrodkach naukowych. Celem wyjazdu laureatów programu NESTOR było prowadzenie seminariów, wykładów, udzielanie konsultacji itd. Intencją Fundacji było, aby pobyt doświadczonego uczonego w rozwijającej się placówce przyczynił się do zainspirowania w niej nowego kierunku badań, a zwłaszcza aby sprzyjał rozwojowi młodej kadry naukowej.

Adresaci

Wybitni polscy uczeni, którzy po przejściu na emeryturę chcieli wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie, aby wesprzeć rozwijające się placówki naukowe w innych ośrodkach, budujących dopiero swoją naukową pozycję.

Oferta

Finansowanie wyjazdów emerytowanych uczonych – na okres nie dłuższy niż 4 miesiące (semestr) – do jednostek, w których prowadzone były badania naukowe (placówka musiała mieć prawo nadawania stopnia doktora).

Wysokość stypendium wynosiła 5 tysięcy złotych miesięcznie.

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

Ostatnia edycja programu NESTOR była realizowana w 2007 roku.

Laureaci

Pliki archiwalne do pobrania