PHARE SCI-TECH

Wspieranie reform polskiego sektora nauki i postępu technologicznego

Realizowany w latach 1993-1996

Cele

Zadaniem programu Phare SCI-TECH (realizowanego w latach 1993-1996) było wspieranie reform polskiego sektora nauki i postępu technologicznego, w szczególności wsparcie procesów restrukturyzacji instytucji naukowych i usprawnienia komercjalizacji badań naukowych oraz transferu technologii.

Adresaci

Polski sektor nauki; instytucje naukowe

Oferta

Osiągnięcia programu SCI-TECH to m.in.:

  • wsparcie dalszego rozwoju i wdrażania polityki państwa w dziedzinie nauki i technologii, zwłaszcza w przygotowywaniu negocjacji o przystąpienie do UE i stowarzyszenie z 5. Programem Ramowym Unii Europejskiej;
  • udzielenie wsparcia w przygotowaniu polskiego sektora nauki do przyszłego członkostwa w UE;
  • wspomaganie rozwoju infrastruktury informacyjnej dla nauki i technologii;
  • bezpośrednie wspieranie udziału polskich instytucji naukowych, badaczy oraz małych i średnich przedsiębiorstw w 5. Programie Ramowym Unii Europejskiej;
  • pomoc w tworzeniu i uruchamianiu systemu działania Krajowego Punktu Kontaktowego dla 5. Programu Ramowego UE;
  • kreowanie modelu polskich Centrów Doskonałości;
  • wsparcie szerszej współpracy pomiędzy sektorami nauk podstawowych i stosowanych, szkolnictwa wyższego oraz przedsiębiorstw.

Dodatkowe Informacje

PHARE SCI-TECH II
Program Phare SCI-TECH II (rozpoczęty w 1997 r., a zakończony w 2000 r.), w dużej mierze stanowił kontynuację programu SCI-TECH, rozszerzonego o bieżące zagadnienia związane z rozpoczęciem przez Polskę negocjacji o członkostwo w Unii Europejskiej.