Polsko-Francuska Nagroda Naukowa im. Marii Skłodowskiej-Curie i Pierre’a Curie

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI: 31.01.2024

Polsko-Francuska Nagroda Naukowa im. Marii Skłodowskiej-Curie i Pierre’a Curie jest wspólną inicjatywą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) i Francuskiej Akademii Nauk (Académie des sciences). Celem Nagrody jest wyróżnienie wybitnych osiągnięć naukowych będących owocem współpracy polsko-francuskiej. Nagroda jest finansowana wspólnie przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Fundację im. Zygmunta Zaleskiego. Nagroda została ustanowiona w 2019 r., który był ogłoszony Polsko-Francuskim Rokiem Nauki.

ZŁÓŻ WNIOSEK

Cele

Nagroda ma na celu podkreślić korzyści płynące z polsko-francuskiej współpracy naukowej. Jest przyznawana dwójce współpracujących ze sobą naukowców z Polski i Francji w dowód uznania ich wspólnych osiągnięć badawczych, które przyczyniły się do zacieśnienia współpracy naukowej między obu krajami.

Adresaci

Najaktywniejsi uczestnicy polsko-francuskiej współpracy naukowej, którzy mogą wykazać się wybitnym dorobkiem badawczym będącym rezultatem tej współpracy.

Konkurs jest skierowany do reprezentantek i reprezentantów wszystkich dziedzin nauki.

Oferta

Nagroda przyznawana jest co dwa lata w drodze konkursu parze uczonych.

Laureaci otrzymują po 15 tys. euro, w tym 5 tys. euro jako nagrodę indywidualną i 10 tys. euro w postaci subsydium na kontynuowanie współpracy naukowej.

Procedura

Nagroda przyznawana jest na podstawie nominacji. Do zgłaszania kandydatek i kandydatów uprawnieni są wszyscy czynni przedstawiciele polskiego i francuskiego środowiska naukowego, posiadający stopień naukowy doktora.

Autonominacje będą rozpatrywane.

Nominacja musi wskazywać dwóch naukowców dowolnej narodowości, ze stopniem naukowym doktora, jednego pracującego w Polsce i jednego we Francji.

Nominacja powinna zawierać:

  • Opis wspólnych osiągnięć naukowych obu kandydatów w ramach polsko-francuskiej współpracy naukowej, wraz z planami dalszej współpracy badawczej (maksymalnie 3 strony A4)
  • Listę do 10 publikacji dotyczących wskazanego w nominacji wspólnego osiągnięcia naukowego (rekomendowane jest dodanie 3 do 5 linii komentarza do każdej publikacji i linków do ich elektronicznych wersji, jeśli są dostępne)
  • Życiorysy zawodowe obu kandydatów (maksymalnie 2 strony A4 dla każdego kandydata)
  • Dwa pisemne polecenia dla nominowanej pary:
    • w przypadku nominacji, jeden list polecający dla nominowanej pary wystawiony przez inną osobę niż nominujący (maksymalnie 2 strony A4) i uzasadnienie nominacji przez nominującego (do 3600 znaków).
    • w przypadku autonominacji, dwa listy polecające dla nominowanej pary (maksymalnie 2 strony A4 każdy z nich).

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej i Francuska Akademia Nauk są sygnatariuszami Deklaracji z San Francisco – DORA. Ujęte w niej zasady jakościowej oceny wiążą się z ograniczeniem kryterium parametrów bibliometrycznych i nieuwzględnianiem impact factor.

Nominacje należy składać w języku angielskim w formie elektronicznej za pośrednictwem internetowej bazy danych pod adresem: https://wnioski.fnp.org.pl.

Laureatów nagrody wybiera polsko-francuskie Jury powołane wspólnie przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Francuską Akademię Nauk.

 

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

Zgłoszenia do trzeciej edycji konkursu są przyjmowane od 4 grudnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. do godz. 16.00.

Kontakt

Dodatkowe Informacje

  • Pierwszy konkurs został rozstrzygnięty w 2019 r. Nagroda została wręczona 28 lutego 2020 r. w Warszawie. Wyjątkowo nagrodzone zostały dwie pary laureatów. Konkurs został zrealizowany przy finansowym wsparciu francuskiego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, Badań Naukowych i Innowacji (MESRI).
  • Drugi konkurs odbył się w 2022 r. Laureaci zostali uhonorowani podczas uroczystości wręczenia nagrody we francuskiej Akademii Nauk w Paryżu 17 października 2023 r.

Laureaci

Pliki do pobrania