Polsko-Francuska Nagroda Naukowa im. Marii Skłodowskiej-Curie i Pierre’a Curie

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI: 28.02.2022

Polsko-Francuska Nagroda Naukowa im. Marii Skłodowskiej-Curie i Pierre’a Curie jest wspólną inicjatywą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) i Francuskiej Akademii Nauk (Académie des sciences). Celem Nagrody jest wyróżnienie wybitnych osiągnięć naukowych będących owocem współpracy polsko-francuskiej. Nagroda jest finansowana wspólnie przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Fundację im. Zygmunta Zaleskiego. Nagroda została ustanowiona w 2019 r., który był ogłoszony Polsko-Francuskim Rokiem Nauki.

ZŁÓŻ WNIOSEK

AKTUALNOŚCI

Druga edycja konkursu o Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej-Curie i Pierre’a Curie

Cele

Nagroda ma na celu podkreślić korzyści płynące z polsko-francuskiej współpracy naukowej. Jest przyznawana dwójce współpracujących ze sobą naukowców z Polski i Francji w dowód uznania ich wspólnych osiągnięć badawczych, które przyczyniły się do zacieśnienia współpracy naukowej między obu krajami.

Adresaci

Najaktywniejsi uczestnicy polsko-francuskiej współpracy naukowej, którzy mogą wykazać się wybitnym dorobkiem badawczym będącym rezultatem tej współpracy.

Konkurs jest skierowany do reprezentantek i reprezentantów wszystkich dziedzin nauki.

Oferta

Nagroda przyznawana jest co dwa lata w drodze konkursu parze uczonych.

Laureaci otrzymują po 15 tys. euro, w tym 5 tys. euro jako nagrodę indywidualną i 10 tys. euro w postaci subsydium na kontynuowanie współpracy naukowej.

Procedura

Nagroda przyznawana jest na podstawie nominacji. Do zgłaszania kandydatek i kandydatów uprawnieni są wszyscy czynni przedstawiciele polskiego i francuskiego środowiska naukowego, posiadający stopień naukowy doktora. Autonominacje będą rozpatrywane.

Nominacja musi wskazywać dwóch naukowców dowolnej narodowości, ze stopniem naukowym doktora, jednego pracującego w Polsce i jednego we Francji.

Nominacja powinna zawierać:

  • Opis wspólnych osiągnięć naukowych obu kandydatów w ramach polsko-francuskiej współpracy naukowej, wraz z planami dalszej współpracy badawczej (maksymalnie 6000 znaków)
  • Listę do 10 publikacji dotyczących wskazanego w nominacji wspólnego osiągnięcia naukowego
  • Życiorysy zawodowe obu kandydatów
  • Jeden list polecający dla nominowanej pary; w przypadku autonominacji – wymagane są dwa listy polecające.

Nominacje należy składać w języku angielskim w formie elektronicznej za pośrednictwem internetowej bazy danych pod adresem : https://wnioski.fnp.org.pl.

Laureatów nagrody wybiera polsko-francuskie Jury powołane wspólnie przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Francuską Akademię Nauk.

 

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

Zgłoszenia do drugiej edycji konkursu są przyjmowane od 20 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r. do godz. 16.00.

Kontakt

Dodatkowe Informacje

Pierwszy konkurs został rozstrzygnięty w 2019 r. Nagroda została wręczona 28. lutego 2020 r. w Warszawie. Wyjątkowo nagrodzone zostały dwie pary laureatów. Konkurs został zrealizowany przy finansowym wsparciu francuskiego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, Badań Naukowych i Innowacji (MESRI).

Laureaci

Pliki do pobrania