Polsko-Francuska Nagroda Naukowa im. Marii Skłodowskiej-Curie i Pierre’a Curie

Polsko-Francuska Nagroda Naukowa im. Marii Skłodowskiej-Curie i Pierre’a Curie jest wspólną inicjatywą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) i Francuskiej Akademii Nauk (Académie des sciences). Celem Nagrody jest wyróżnienie wybitnych osiągnięć naukowych będących owocem współpracy polsko-francuskiej. Nagroda jest finansowana wspólnie przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Fundację im. Zygmunta Zaleskiego. Nagroda została ustanowiona w 2019 r., który był ogłoszony Polsko-Francuskim Rokiem Nauki.

AKTUALNOŚCI

Polsko-Francuska Nagroda Naukowa przyznana

Druga edycja konkursu o Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej-Curie i Pierre’a Curie

Cele

Nagroda ma na celu podkreślić korzyści płynące z polsko-francuskiej współpracy naukowej. Jest przyznawana dwójce współpracujących ze sobą naukowców z Polski i Francji w dowód uznania ich wspólnych osiągnięć badawczych, które przyczyniły się do zacieśnienia współpracy naukowej między obu krajami.

Adresaci

Najaktywniejsi uczestnicy polsko-francuskiej współpracy naukowej, którzy mogą wykazać się wybitnym dorobkiem badawczym będącym rezultatem tej współpracy.

Konkurs jest skierowany do reprezentantek i reprezentantów wszystkich dziedzin nauki.

Oferta

Nagroda przyznawana jest co dwa lata w drodze konkursu parze uczonych.

Laureaci otrzymują po 15 tys. euro, w tym 5 tys. euro jako nagrodę indywidualną i 10 tys. euro w postaci subsydium na kontynuowanie współpracy naukowej.

Procedura

Nagroda przyznawana jest na podstawie nominacji. Do zgłaszania kandydatek i kandydatów uprawnieni są wszyscy czynni przedstawiciele polskiego i francuskiego środowiska naukowego, posiadający stopień naukowy doktora. Autonominacje będą rozpatrywane.

Nominacja musi wskazywać dwóch naukowców dowolnej narodowości, ze stopniem naukowym doktora, jednego pracującego w Polsce i jednego we Francji.

Nominacja powinna zawierać:

  • Opis wspólnych osiągnięć naukowych obu kandydatów w ramach polsko-francuskiej współpracy naukowej, wraz z planami dalszej współpracy badawczej (maksymalnie 6000 znaków)
  • Listę do 10 publikacji dotyczących wskazanego w nominacji wspólnego osiągnięcia naukowego
  • Życiorysy zawodowe obu kandydatów
  • Jeden list polecający dla nominowanej pary; w przypadku autonominacji – wymagane są dwa listy polecające.

Nominacje należy składać w języku angielskim w formie elektronicznej za pośrednictwem internetowej bazy danych pod adresem : https://wnioski.fnp.org.pl.

Laureatów nagrody wybiera polsko-francuskie Jury powołane wspólnie przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Francuską Akademię Nauk.

 

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

Nagroda przyznawana jest co dwa lata. Następny nabór zostanie ogłoszony w IV kwartale 2023 r.

Kontakt

Dodatkowe Informacje

Pierwszy konkurs został rozstrzygnięty w 2019 r. Nagroda została wręczona 28. lutego 2020 r. w Warszawie. Wyjątkowo nagrodzone zostały dwie pary laureatów. Konkurs został zrealizowany przy finansowym wsparciu francuskiego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, Badań Naukowych i Innowacji (MESRI).

Laureaci

Pliki do pobrania