POMOST ? wsparcie dla kobiet w ciąży

Nabory do programu przeprowadzane były w latach 2010-2011.

Cele

Wsparcie kobiet realizujących w trakcie ciąży projekty naukowe, których specyfika może mieć wpływ na przebieg ciąży.

Adresaci

Kobiety w ciąży, które:

  • posiadają co najmniej tytuł magistra,
  • biorą udział w projektach badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych instytucji zatrudniającej (np. grantach promotorskich, projektach innych pracowników naukowych, własnych projektach badawczych etc.) oraz
  • pracują w warunkach szkodliwych dla zdrowia, np. mają styczność z promieniowaniem, substancjami chemicznymi, operują niebezpiecznymi urządzeniami, praca wymaga częstych wyjazdów itd.

Oferta

Finansowanie w ramach wsparcia dla kobiet w ciąży obejmuje pokrycie kosztów zatrudnienia (lub delegacje) pracownika zastępującego kobietę w ciąży w zadaniach niezbędnych dla zrealizowania projektu badawczego, których nie może ona wykonywać.

Procedura

Dokumenty związane z zakończonymi naborami do programu dostępne są w dziale: Pliki archiwalne do pobrania (poniżej).

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

FNP nie przewiduje kolejnych naborów do programu.

Dodatkowe Informacje

Program został uruchomiony dzięki pozyskaniu przez Fundację środków z funduszy europejskich w ramach Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

INNO-EU

Laureaci

Pliki archiwalne do pobrania