Projekt CRIT

Projekt CRIT – Cooperative Research in Information Technology – wspieranie badań w dziedzinie technologii informatycznych

Projekt realizowany był w latach 1992-1995, następnie pod nazwą CRIT2 kontynuowany w latach 1996-2000.

Cele

Zadaniem tego projektu było wspieranie badań w dziedzinie technologii informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju współpracy z gospodarką oraz intensyfikacji związków nauki polskiej z badaniami informatycznymi w krajach Unii Europejskiej.

Adresaci

Projekty z zakresu badań stosowanych w dziedzinie technologii informatycznych.

Procedura

Projekty z zakresu badań stosowanych w dziedzinie technologii informatycznych, wybierane drogą konkursu.

Dodatkowe Informacje

Projekt, finansowany ze środków Komisji Europejskiej, realizowany był w latach 1992-1995, a Fundacja pełniła rolę koordynatora. Od 1996 r. rozpoczęła realizację projektu o nazwie CRIT 2, który związany był z programem ESPRIT Czwartego Programu Ramowego UE. Przewidywał on finansowanie projektów z zakresu badań stosowanych w dziedzinie technologii informatycznych, wybieranych drogą konkursu. Program zakończony został w czerwcu 2000 r.