REGLE

Program REGLE – metody rekultywacji gleby

1997 r. program-konkurs REGLE

Cele

Pragnąc wesprzeć badania nad rekultywacją gleby, zniszczonej w wyniku przemysłowej lub militarnej działalności człowieka, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ogłosiła w 1997 r. program-konkurs REGLE.

Adresaci

Zespoły naukowe zajmujące się tematyką rekultywacji gleby.

Oferta

W ramach programu, 17 zespołom naukowym z różnych placówek przyznano łącznie ok. 3 mln zł na zakup najnowocześniejszej aparatury badawczej.

-->

Laureaci