SKILLS ? IMPULS

Uwaga: Fundacja nie przewiduje dalszych naborów do programu.

Cele

Promowanie badań aplikacyjnych oraz rozwój umiejętności uczonych z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych.

Adresaci

Uczestnicy projektu SKILLS, a więc osoby które w związku ze swoim wcześniejszym udziałem w projekcie (np. uczestnictwem w szkoleniu) podpisały deklarację uczestnictwa w projekcie SKILLS oraz oświadczenie dotyczące danych osobowych:

  • pracownicy naukowi, zamieszkali w Polsce i zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP,
  • doktoranci z polskich jednostek naukowych, zamieszkali w Polsce,
  • absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora zamierzający realizować projekt w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terytorium RP.

W konkursie mogą brać udział uczeni reprezentujący wszystkie dziedziny nauki.

Oferta

Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody w wysokości:
I nagroda: 120 tys. zł
II nagroda: 100 tys. zł
III nagroda: 80 tys. zł
Każda nagroda składa się z dwóch części ? 80% nagrody stanowi część subwencyjna na realizację zwycięskiego projektu badawczego, a 20% nagrody to indywidualne wsparcie dla laureata.

Procedura

W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy projektu SKILLS, a więc osoby które w związku ze swoim wcześniejszym udziałem w projekcie (np. uczestnictwem w szkoleniu) podpisały deklarację uczestnictwa w projekcie SKILLS oraz oświadczenie dotyczące danych osobowych.

Uczestnik konkursu IMPULS jest zobowiązany do złożenia wniosku w formie elektronicznej za pomocą indywidualnego konta uczestnika zarejestrowanego w bazie wniosków.
Finaliści konkursu zaprezentują swój projekt podczas rozmowy z komisją konkursową składającą się ze specjalistów ze środowiska nauki i biznesu.

 

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

Fundacja nie przewiduje dalszych naborów do programu.

Dodatkowe Informacje

stopka 3 loga_POL_kolor_podpis

Laureaci

Pliki do pobrania

Pliki archiwalne do pobrania