SKILLS – STAŻE

Uwaga: Fundacja nie przewiduje dalszych naborów do programu.

Cele

Celem programu jest umożliwienie jego uczestnikom podniesienia kwalifikacji z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości w ramach stażu odbywanego w zagranicznej jednostce naukowej lub firmie.

Zachęcamy do zapoznania się z „Pytaniami i odpowiedziami” (Q&A STAŻE) umieszczonymi w dziale „Pliki do pobrania” (poniżej).

Regulamin w jęz. angielskim znajduje się w dziale „Pliki do pobrania” (poniżej) oraz w dziale „Files to download” na angielskiej wersji strony: „SKILLS – INTERNSHIPS”.

Adresaci

  • pracownicy naukowi zamieszkali w Polsce i zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP,
  • doktoranci z polskich jednostek naukowych, zamieszkali w Polsce,
  • absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora.

W konkursie mogą brać udział uczeni reprezentujący wszystkie dziedziny nauki.

Oferta

Staż w zagranicznej uczelni lub firmie w okresie trwającym od 1 do 6 miesięcy. W tym czasie Stażysta otrzymuje:

  1. ryczałt na koszty utrzymania (w wysokości zależnej od kraju, w którym odbywany jest staż, kwotą bazową jest 1 555 EUR miesięcznie);
  2. miesięczny dodatek podróżny ? 600 EUR na każde pełne 30 dni pobytu;
  3. koszty pośrednie (tylko w przypadku jednostki naukowej) – do 650 EUR miesięcznie.

Staż może odbywać się także w krajach spoza UE, np. USA. Lista wszystkich krajów znajduje się w pliku „Współczynnik_ korekty_STAŻE” (poniżej).

Procedura

Kwalifikacja do programu odbywa się co ok. 3 miesiące (sprawdź wszystkie terminy). Aby wziąć udział w procesie kwalifikacyjnym do programu, należy:

  • zapoznać się z dokumentem ?Staże_opis? (poniżej)

Prosimy o zapamiętanie lub zapisanie loginu i hasła do założonego przez siebie profilu, ponieważ będą Państwo z nich korzystali po zakwalifikowaniu się do programu oraz przy udziale w innych inicjatywach w projekcie SKILLS. Osoby, które wcześniej zarejestrowały się w bazie projektu SKILLS, korzystają ze swojego dotychczasowego profilu.

  • w zakładce ?Rekrutacja? wejść do ?Rekrutacja Staże?, podać wymienione informacje, dołączyć wymagane załączniki oraz zapisać się do udziału w programie stażowym klikając przycisk ?Enroll for Internships?.

UWAGA: na stronie mogą się pojawić komunikaty o błędach. Ich pojawienie się oznacza, że próba zapisania się była nieskuteczna. Więcej informacji na temat komunikatach o błędzie można znaleźć w ?Instrukcji wypełniania wniosku? (poniżej).

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

Fundacja nie przewiduje dalszych naborów do programu.

Kontakt

Laureaci

Pliki do pobrania

Pliki archiwalne do pobrania