Stypendia FNP i Kasy Mianowskiego

Stypendia dla naukowców zagranicznych na badania w Polsce.

Program realizowany wspólnie z Fundacją Popierania Nauki – Kasą im. Józefa Mianowskiego, w latach 1994-2011.

Cele

Na podstawie porozumienia zawartego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z Fundacją Popierania Nauki – Kasą im. Józefa Mianowskiego, w latach 1994-2011 realizowany był wspólny program stypendialny dla naukowców z zagranicy, głównie z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, zainteresowanych prowadzeniem badań w polskich placówkach naukowych.

Adresaci

Naukowcy z zagranicy, głównie z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, zainteresowani prowadzeniem badań w polskich placówkach naukowych.

Oferta

Wysokość stypendium, przyznawanego na okres od 1 do 12 miesięcy, odpowiadała średniej pensji na analogicznym stanowisku w Polsce plus koszty zakwaterowania.

Procedura

Stypendia przyznawane były w trybie konkursu. 

Dodatkowe Informacje

W 2011 r. Fundacja zakończyła finansowanie stypendiów dla naukowców zagranicznych na badania w Polsce. 

Laureaci

Pliki archiwalne do pobrania