SUBIN

Subwencje interwencyjne

Program realizowany w latach 1993-2005

Cele

Elastyczne i szybkie reagowanie, w miarę możliwości finansowych Fundacji, na różnorodne potrzeby nauki w nietypowych lub nagłych przypadkach.

Zamiast tworzyć listę działań, które mogły zostać objęte programem, Fundacja rozpatrywała indywidualnie każdy wniosek do programu SUBIN, oceniając go wszechstronnie pod kątem jego zasadności, pilności, walorów naukowych lub technicznych oraz rangi aplikującego ośrodka, a także z uwzględnieniem szerszego znaczenia danej inicjatywy dla środowiska naukowego.

Adresaci

Jednostki i zespoły naukowe

Oferta

Subwencje przede wszystkim o charakterze interwencyjnym, wspomagające inicjatywy lub inwestycje o istotnym znaczeniu dla nauki w Polsce, które nie mogły uzyskać finansowania z innych źródeł i nie były objęte pozostałymi programami Fundacji.

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

Ostatnia edycja programu SUBIN była realizowana w 2005 roku.

Dodatkowe Informacje

Od 2006 roku program SUBIN został zastąpiony przez program NOVUM.

Laureaci