TECHNO

Rozwój nowych technologii i produktów; dofinansowanie przedsięwzięć innowacyjnych.

Konkurs rozstrzygnięto w maju 2000 r. Fundacja przyznała subwencje 24 zespołom badawczym. Łączna wysokość subwencji wyniosła blisko 5 mln zł.

Cele

Przedmiotem tego programu, ogłoszonego w końcu 1999 r., było wsparcie prowadzonych w jednostkach naukowych prac nad zastosowaniem nowych technologii i produktów. Wsparcie mogło dotyczyć uruchomienia nowego urządzenia technologicznego, demonstracyjnego, a także budowy stanowisk umożliwiających rozwiązywanie problemów, jakie występują przy różnorodnych zastosowaniach danego osiągnięcia.

Oferta

Program obejmował przede wszystkim takie dziedziny, jak: inteligentne procesy wytwarzania, nowe źródła energii i ich wpływ na środowisko naturalne, nowe metody wytwarzania i obróbki materiałów stosowanych w budowie maszyn, inżynierię fotonową, procesy biotechnologiczne oraz nowe metody przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych.
O rozmiarach zainteresowania programem świadczy liczba wniosków, których nadesłano aż 111. Konkurs rozstrzygnięto w maju 2000 r. Biorąc pod uwagę oceny ekspertów Fundacja zadecydowała o przyznaniu subwencji 24 zespołom badawczym. Łączna wysokość subwencji wyniosła blisko 5 mln zł.

Procedura

Konkurs

Dodatkowe Informacje

Po zakończeniu programu TECHNO Fundacja kontynuuje działania służące wspieraniu procesu wdrażanie technologii do gospodarki, realizując program TECHNE.

Laureaci