TRAKT

Interdyscyplinarne badania archeologiczne.

W latach 1998-1999 przyznano 6 subwencji.

Cele

Pragnąc przyjść z pomocą archeologom, Fundacja uruchomiła w 1998 roku specjalny kilkuletni program TRAKT. Umożliwiał on uzyskanie subwencji na badania wyprzedzające na najważniejszych stanowiskach, na wykonanie odpowiednich analiz laboratoryjnych i badań interdysyplinarnych, a także na prace terenowe poza pasem budowy autostrad oraz na konserwację wybranych zabytków.

Oferta

W latach 1998-1999 przyznano 6 subwencji.

Stosunkowo niewielkie zainteresowanie programem w środowisku archeologicznym było wynikiem braku postępu prac budowlanych przy autostradach. Skłoniło to Fundację do zawieszenia programu z końcem 1999 r. i ograniczenia go do realizacji wniosków wcześniej przyjętych. W roku 2000 w miejsce programu TRAKT ogłoszono nowy konkurs ARCHEO, skierowany nie tylko do archeologów, lecz także do placówek naukowych, wykonujących badania na rzecz archeologii.

Procedura

Program realizowany był jako konkurs otwarty i odnosił się wyłącznie do przypadków wymagających uzupełnienia (ale nie zastępowania) działań instytucji państwowych powołanych do nadzorowania i finansowania prac archeologicznych.

Dodatkowe Informacje

Beneficjenci:

Edycja 1999

  • Zespół dr Dominika Abłamowicza z Muzeum Śląskiego w Katowicach;
  • Zespół prof. dr hab. Stanisława Tabaczyńskiego z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie;
  • Międzyuczelniany zespół z Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytetu Śląskiego pod kierunkiem dr hab. Marii Łanczont.

Edycja 1998

  • Zespół prof. Bogusława Gedigi z Oddziału Wrocławskiego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN O/Wrocław;
  • Zespół prof. Sławomira Kadrowa z Oddziału Krakowskiego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN;
  • Zespół dr hab. Wojciecha Chudziaka z Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;