TRANSLACJE

Celem programu była pomoc w upowszechnieniu dorobku naukowego polskiej humanistyki poza granicami kraju.

W latach 2004-2005 Fundacja realizowała odrębny program TRANSLACJE.

Cele

Pomoc w upowszechnieniu dorobku naukowego polskiej humanistyki poza granicami kraju.

Procedura

W 2006 r. zasady programu zostały określone bardziej precyzyjnie, a jego realizacja odbywała się odtąd jako rozszerzenie programu MONOGRAFIE.

Dodatkowe Informacje

Dofinansowywanie przez Fundację tłumaczeń prac wydanych poza jej serią wydawniczą w programie MONOGRAFIE w latach 2006-2011 było kontynuacją realizowanego w latach 2004-2005 programu TRANSLACJE.