WYDAWNICTWA

Finansowanie druku wieloletnich dzieł seryjnych

Program realizowany w latach 1994-2006

Cele

Fundacja wspomagała ukazywanie się drukiem wieloletnich dzieł seryjnych, które zawierają naukową dokumentację dziedzictwa historycznego i cywilizacyjnego Polski.

Adresaci

Dzieła te opracowywane były przez różne placówki naukowe, głównie instytuty Polskiej Akademii Nauk.

Oferta

Fundacja pokrywała koszty wydania wieloletnich dzieł seryjnych.

Lista dzieł objętych subwencjami w tym programie była ustalana przez Fundację. Znalazły się na niej takie tytuły jak:

  • Monumenta Musicae in Polonia (1994-1995),
  • Polska Bibliografia Literacka (1995 r.)
  • Słownik Polszczyzny XVI w. (1994-2004),
  • Katalog Zabytków Sztuki w Polsce (1994-2006)
  • Polski Słownik Biograficzny (1994-2006).