WYJAZDOWE STYPENDIA NAUKOWE dla laureatów programu MISTRZ

Stypendia typu sabbatical leave dla laureatów programu MISTRZ (dawniej: Subsydia profesorskie), którzy zakończyli realizację subsydium.

 

AKTUALNOŚCI

Wyjazdowe stypendia naukowe 2019 przyznane

Cele

Wspieranie wybitnych uczonych poprzez umożliwienie im wyjazdu (o charakterze sabbatical leave) do uznanych ośrodków naukowych za granicą w celu prowadzenia tam pracy badawczej.

Adresaci

Laureaci programu MISTRZ (wcześniej – Subsydia Profesorskie), którzy:

  • zakończyli realizację projektu w programie MISTRZ, a ich sprawozdanie końcowe zostało zaakceptowane przez FNP
  • są pracownikami polskiej jednostki naukowej.

Oferta

Wysokość stypendium wynosi do 5 500 Euro miesięcznie i jest przyznawane na okres od 3 do 6 miesięcy.

Procedura

Konkurs o wyjazdowe stypendia naukowe odbywa się raz w roku.

W każdym konkursie przyznawanych jest do 3 stypendiów. Wyjazdowe stypendium naukowe można otrzymać jeden raz. Jego realizacja musi się rozpocząć w ciągu 9 miesięcy od momentu przyznania.

Terminy kolejnych naborów

Nie przewiduje się kolejnych konkursów w tym programie.

Laureaci

Pliki do pobrania