ZWIERZĘTARNIA

Inwestycje remontowe i modernizacyjne w zwierzętarniach.

Program ZWIERZĘTARNIA – 1998 r.

Cele

Doceniając wagę problemu związanego z obowiązkiem używania do eksperymentów głównie zwierząt pochodzących z licencjonowanych hodowli oraz wymaganiami zagwarantowania zwierzętom doświadczalnym odpowiednich warunków bytowych, Fundacja ustanowiła w 1998 r. program mający wesprzeć inwestycje remontowe i modernizacyjne w zwierzętarniach.

Oferta

Program wywołał duże zainteresowanie, o czym świadczy liczba ponad 50 nadesłanych na konkurs wniosków. Po dokonaniu ich oceny przez ekspertów Zarząd Fundacji podjął decyzję o udzieleniu 15 placówkom subwencji w łącznej kwocie blisko 4 mln zł.

Laureaci