Filtruj oferty

Stanowisko: Dziedzina:
Stanowisko
Starszy specjalista ds. badań naukowych
Projekt
„Free Fatty Acid (FFA) receptors as a new pharmacological target in inflammatory bowel disease: validation of hypothesis and design of novel drug candidates” Projekt jest realizowany w ramach programu TEAM (POIR.04.04.00-00-420C/17-02) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R, Program TEAM
Termin składania aplikacji
27.02.2022