Asystent badawczy (nauki psychologiczne, neuronauka)

Dziedzina
Nauki psychologiczne, neuronauka
Wynagrodzenie
6600 PLN/miesiąc brutto (umowa o pracę)
Projekt

Bio-inspired artificial neural networks (kierownik projektu: prof. Jacek Tabor)

Maksymalny czas trwania kontraktu
3 lata
Instytucja
Uniwersytet Jagielloński
Liczba wakatów
1
Termin rozpoczęcia pracy
01.10.2019
Termin składania aplikacji
30.08.2019