Doktor

Dziedzina
Nauki biologiczne
Projekt

Wyleczymy Neutropenię (FIXNET): wykorzystanie identyfikacji zaburzeń funkcji proteaz granulocytów obojętnochłonnych jako nowych możliwości diagnostycznych i terapeutycznych. Projekt jest realizowany w ramach programu TEAM NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Termin składania aplikacji
23.02.2023