Doktorant

Dziedzina
Chemia, Nauka o materiałach
Projekt

REINFORCE project (REconfIgurable Nanostructures For OptoelectRoniC tEchnologies)

Termin składania aplikacji
20.09.2021