Doktorant (akwakultura/technologia pasz)

Dziedzina
Akwakultura, Technologia pasz
Wynagrodzenie
4500 PLN/miesiąc (stypendium)
Projekt

Insects as novel protein sources for fish and poultry (kierownik projektu: prof. Damian Józefiak)

Maksymalny czas trwania kontraktu
5 miesięcy
Instytucja
Katedra Żywienia Zwierząt i Technologii Paszowej oraz Zakład Rybołówstwa Śródlądowego i Akwakultury, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Liczba wakatów
1
Termin rozpoczęcia pracy
01.09.2019
Termin składania aplikacji
20.09.2019