Doktorant (bioinformatyka białkowa)

Dziedzina
Bioinformatyka białkowa
Wynagrodzenie
4000 PLN/miesiąc (stypendium)
Projekt

Hsp70/J-protein chaperones substrate binding cycle: molecular mechanisms and functional consequences (kierownik projektu: prof. dr hab. Jarosław Marszałek)

Maksymalny czas trwania kontraktu
18 miesięcy
Instytucja
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Liczba wakatów
1
Termin rozpoczęcia pracy
01.10.2019
Termin składania aplikacji
15.07.2019