Doktorant (Farmakologia doświadczalna)

Dziedzina
Farmakologia doświadczalna
Wynagrodzenie
4500 PLN/miesiąc (stypendium)
Projekt

Endothelial profiling to predict therapeutic activity and vascular toxicity of compounds in early preclinical research (kierownik projektu: prof. dr hab. Stefan Chłopicki)

Maksymalny czas trwania kontraktu
21 miesięcy
Instytucja
Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków, Uniwersytet Jagielloński
Liczba wakatów
2
Termin rozpoczęcia pracy
01.10.2020
Termin składania aplikacji
19.07.2020