Doktorant (Fizyka Medyczna, Inżynieria Biomedyczna)

Dziedzina
Fizyka Medyczna, Inżynieria Biomedyczna
Wynagrodzenie
3800 PLN/miesiąc (stypendium)
Projekt

A reconfigurable detector for measuring the spatial distribution of radiation dose for applications in the preparation of individual patient treatment plans (kierownik projektu: Tomasz Szumlak, prof. AGH)

Maksymalny czas trwania kontraktu
12 miesięcy
Instytucja
Instytut Fizyki , Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki,
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków
Liczba wakatów
1
Termin rozpoczęcia pracy
15.06.2020
Termin składania aplikacji
05.06.2020