Doktorant (informatyka)

Dziedzina
Informatyka
Wynagrodzenie
3800 PLN/miesiąc (stypendium)
Projekt

Bio-inspired artificial neural networks (kierownik projektu: prof. Jacek Tabor)

Maksymalny czas trwania kontraktu
3 lata
Instytucja
Uniwersytet Jagielloński
Liczba wakatów
3
Termin rozpoczęcia pracy
01.10.2019
Termin składania aplikacji
15.09.2019