Doktorant (informatyka, fizyka)

Dziedzina
Informatyka, fizyka
Wynagrodzenie
3800 PLN/miesiąc (stypendium)
Projekt

Bio-inspired artificial neural networks (kierownik projektu: prof Jacek Tabor)

Maksymalny czas trwania kontraktu
3 lata
Instytucja
Uniwersytet Jagielloński
Liczba wakatów
1
Termin rozpoczęcia pracy
01.09.2020
Termin składania aplikacji
21.07.2020