Doktorant (nauczanie maszynowe, biologia obliczeniowa, bioinformatyka)

Dziedzina
Nauczanie maszynowe, biologia obliczeniowa, bioinformatyka
Wynagrodzenie
6600 PLN/miesiąc brutto (umowa o pracę)
Projekt

International Centre for Translational Eye Research (kierownik projektu: Prof. Maciej Wojtkowski)

Instytucja
Międzynarodowe Centrum Badań Oka (MCBO)
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Liczba wakatów
1
Termin składania aplikacji
31.01.2021