Doktorant (PhD Student)

Dziedzina
Biologia medyczna
Projekt

Fix Neutropenia (FIXNET): focusing on neutrophil proteases defects which serve as novel diagnostic and therapeutic options. Projekt jest realizowany w ramach programu TEAM-Net Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Termin składania aplikacji
04.12.2021