Doktorant (Singlet-oxygen generators)

Dziedzina
Physical chemistry, electrochemistry, materials science, photochemistry
Wynagrodzenie
4500 zł netto
Projekt
Novel, highly efficient TADF, RTP emitters for organic light emitting diodes (kierownik projektu: prof. Przemysław Data)
Maksymalny czas trwania kontraktu
do 31.08.2023
Instytucja
Politechnika Śląska, Wydział Chemii
Liczba wakatów
1
Termin składania aplikacji
27.08.2020