Kierownik projektu badawczego (optyka, biofizyka)

Dziedzina
Optyka, biofizyka
Wynagrodzenie
11 000 PLN/miesiąc brutto (umowa o pracę)
Projekt

International Centre for Translational Eye Research (kierownik projektu: Prof. Maciej Wojtkowski)

Maksymalny czas trwania kontraktu
3 lata
Instytucja
Międzynarodowe Centrum Badań Oka (MCBO)
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Liczba wakatów
1
Termin składania aplikacji
27.09.2020