Lider Zespołu Badawczego (nauki fizyczne)

Dziedzina
Nauki Fizyczne
Wynagrodzenie
240 000 PLN/rok brutto (umowa o pracę)
Projekt

A reconfigurable detector for measuring the spatial distribution of radiation dose for applications in the preparation of individual patient treatment plans (kierownik projektu: prof. Tomasz Szumlak)

Maksymalny czas trwania kontraktu
4 lata
Instytucja
Zakład Fizyki Medycznej , Centrum Onkologii - Instytut im Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie
Liczba wakatów
1
Termin rozpoczęcia pracy
01.10.2019
Termin składania aplikacji
04.09.2019