Magistrant (biochemia białek)

Dziedzina
Biochemia białek
Wynagrodzenie
1500 PLN/miesiąc (stypendium)
Projekt

INFECTLESS New generation of antibacterial wound dressing (kierownik projektu: dr Izabela Sabała)

Maksymalny czas trwania kontraktu
10 miesięcy
Instytucja
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
Liczba wakatów
1
Termin rozpoczęcia pracy
01.10.2019
Termin składania aplikacji
15.05.2019