Magistrant (biochemia, biologia molekularna)

Dziedzina
Biochemia, biologia molekularna
Wynagrodzenie
1500 PLN/miesiąc (stypendium)
Projekt

Merging Programmable DNA Nanorobots and Microfluidics for Orientationally Controlled Delivery of Membrane Proteins to Protocells (kierownik projektu: prof. Jonathan Heddle)

Maksymalny czas trwania kontraktu
18 miesięcy
Instytucja
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Małopolskie Centrum Biotechnologii
Liczba wakatów
1
Termin rozpoczęcia pracy
02.10.2017
Termin składania aplikacji
31.10.2017