Magistrant (biofizyka)

Dziedzina
Biofizyka
Wynagrodzenie
1500 PLN/miesiąc (stypendium)
Projekt

Xanthophylls in the retina of the eye (kierownik projektu: prof. Wiesław I. Gruszecki)

Maksymalny czas trwania kontraktu
1 rok
Instytucja
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki
Liczba wakatów
1
Termin rozpoczęcia pracy
01.10.2019
Termin składania aplikacji
23.09.2019