Magistrant (biologia komórki)

Dziedzina
Biologia komórki
Wynagrodzenie
1500 PLN/miesiąc (stypendium)
Projekt

New players in glia biology:  VPS10P proteins as sorting receptors in astrocytes and microglia (kierownik projektu: dr Anna Malik)

Maksymalny czas trwania kontraktu
12 miesięcy
Instytucja
Pracownia Neurobiologii Molekularnej, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Warszawa
Liczba wakatów
1
Termin rozpoczęcia pracy
01.11.2019
Termin składania aplikacji
20.10.2019