Magistrant (biologia molekularna)

Dziedzina
Biologia molekularna
Wynagrodzenie
2000 PLN/miesiąc (stypendium)
Projekt

Identification of regulatory non-coding variants associated with neurodegenerative disorders based on targeted sequencing of open chromatin regions (kierownik projektu: dr inż. Magdalena Anna Machnicka)

Maksymalny czas trwania kontraktu
2 lata
Instytucja
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski
Liczba wakatów
1
Termin rozpoczęcia pracy
01.12.2017
Termin składania aplikacji
15.11.2017