Magistrant (biologia molekularna)

Dziedzina
Biologia molekularna
Wynagrodzenie
1500 PLN/miesiąc (stypendium)
Projekt

Function of RNA 3’-end modifications (kierownik projektu: dr Michał Małecki)

Maksymalny czas trwania kontraktu
23 miesiące
Instytucja
Instytut Genetyki i Biotechnologii/ Wydział Biologii/ Uniwersytet Warszawski
Liczba wakatów
1
Termin rozpoczęcia pracy
01.11.2019
Termin składania aplikacji
15.10.2019