Magistrant (Chemia fizyczna, Elektrochemia, Badania materiałowe, Materiały elektroniczne)

Dziedzina
Chemia fizyczna, Elektrochemia, Badania materiałowe, Materiały elektroniczne
Wynagrodzenie
2000 PLN/month (scholarship)
Projekt

Novel, highly efficient TADF, RTP emitters for organic light emitting diodes (kierownik projektu: dr hab. inż. Przemysław Data)

Maksymalny czas trwania kontraktu
12 months
Instytucja
Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny
Liczba wakatów
1
Termin składania aplikacji
29.09.2020