Magistrant (genetyka molekularna)

Dziedzina
Genetyka molekularna
Wynagrodzenie
1000 PLN/miesiąc (stypendium)
Projekt

Identification of chromatin factors affecting meiotic crossover formation in plants (kierownik projektu: Dr hab. Piotr Ziółkowski)

Maksymalny czas trwania kontraktu
20 miesięcy
Instytucja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
Liczba wakatów
2
Termin rozpoczęcia pracy
01.11.2020
Termin składania aplikacji
26.10.2020