Magistrant (immunologia)

Dziedzina
Immunologia
Wynagrodzenie
1000 PLN/miesiąc (stypendium)
Projekt

Keratinocyte-derived exosomes in induction of allergy and tolerance to environmental allergens (kierownik projektu: Dr n. med. Danuta Gutowska-Owsiak)

Maksymalny czas trwania kontraktu
12 miesięcy
Instytucja
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Liczba wakatów
1
Termin rozpoczęcia pracy
01.11.2020
Termin składania aplikacji
26.10.2020